2019mei 28

infosessie 'Nieuw vennootschapsrecht' - Van Havermaet

Corda INCubator

Op 28 februari 2019 werd de tekst van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (kortweg: “WVV”) goedgekeurd. Het WWV belooft één van de grootste hervormingen te zijn in het Belgische vennootschapsrecht en treedt op 1 mei 2019 in werking.

De doelstelling van het WVV is tweeledig: enerzijds het moderniseren, vereenvoudigen en flexibiliseren van het vennootschapsrecht, en anderzijds België aantrekkelijker maken als vestigingsland voor ondernemingen. Het WVV voert dan ook een aantal zeer grote wijzigingen door op zowel bestaande als nieuw op te richten vennootschappen. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn o.a.:

  • Substantiële beperking van het aantal vennootschapsvormen
  • Afschaffing van het minimumkapitaal in de BV en de CV
  • Mogelijkheid tot inbreng van arbeid in de BV en de CV
  • Eenhoofdige BV en NV
  • Uittreden lastens het vermogen in de BV en de CV
  • Beperking  van bestuurdersaansprakelijkheid
  • Wijziging van de regels om winsten uit te keren

Één van de grootste voordelen die het WVV biedt is dat uw vennootschap binnenkort veel meer op maat zal kunnen “gekneed” worden.

De wensen en noden van de oprichters kunnen daarbij, binnen de wettelijke grenzen, flexibel worden uitgeschreven in de statuten van de vennootschap. 

Welke impact heeft deze wetswijziging nu concreet op u en uw vennootschap?

Tijdens de infosessie schetsen we het algemene kader van het nieuwe WVV en het overgangsrecht.

We staan stil bij de verschillende vennootschapsvormen en loodsen jullie verder doorheen het WVV.

We lichten daarbij  aan de hand van enkele praktische voorbeelden onder andere de impact en mogelijkheden van het WVV toe.

 

Praktisch

Wanneer? 29/05/2019 start 9.00u 

Waar?       Corda INCubator - Corda 1 - Kempische Steenweg 311 - 3500 Hasselt 

Prijs?       Gratis - inschrijven verplicht 

 

 

Annuleer