Citylab

CityLab speelt in op de problematiek die onze fors groeiende steden meebrengen. De immense verkeerscongestie, de groeiende afvalberg, energetische hittevelden, ... zijn problemen die de leefbaarheid van vandaag en morgen in het gedrang brengt. Ontwikkelingslabo en testbed CityLab buigt zich over deze vraagstukken en timmert aan oplossingen door het voeren van onderzoek en het initiëren van visibele projectwerking in het straatbeeld.