2018sep 20

CANCELED: Lunch&Learn: Copyright remuneration

Corda INCubator

 

 

Op 20/09/2018 gaat er een interessante lunch & learn van Beyond Law door in onze INCubator. 

Deze keer hebben ze het over Copyright remuneration! 

 

Copyright remuneration: Have you ever considered compensating the transfer of copyrights to optimize your remuneration, the remuneration of your employees and/or service providers? Beyond Law Firm experts will present the advantages and requirements to benefit from this very favorable regime, where up to EUR 58.720 (2017 revenues) would be subject to only 15% withholding tax with fixed deductible costs up to 50%.

Vergoeding voor auteursrechten: Heeft u ooit overwogen om de overdracht van auteursrechten te compenseren en op deze wijze uw vergoeding, deze van uw werknemers en/of dienstverleners te optimaliseren?  De experts van Beyond Law Firm zullen de voordelen en voorwaarden uiteenzetten om te genieten van dit bijzonder gunstig fiscaal regime, waarbij tot EUR 58.720 (inkomsten 2017) zou onderworpen zijn aan slechts 15% roerende voorheffing met een aftrekbaar kostenforfait tot 50%.

 

Sprekers: Clément Pirenne en Tim Bafort (Lawyers) 

 

Praktisch: 

Wanneer?     20/09/2018 

Start?           12.00u / einde voorzien om 14.00u

Prijs?            Gratis 

* een broodje en een drankje worden u aangeboden door Beyond Law

 

Inschrijven kan je hieronder!