Bijster

Bijster helpt bedrijven M(aatschappelijk) V(erantwoord) O(ndernemerschap) te realiseren met focus op P(eople), P(rofit) en P(lanet) door :

  • Inzicht te verschaffen in de bedrijfsprocessen en – data (adhv Improview)
  • Bij te sturen waar nodig op basis van de verworven inzichten
  • Indien bijsturing niet kan omwille van vb. capaciteitsproblemen of te weinig kennis dan springt Bijster in de bres met Interim Management activiteiten
info@bijster.be +32 470 66 27 62 www.bijster.be